Priser

BothmerFramkörning, transport och frakt enligt överenskommelse. För vidare information, gå in under respektive tjänst/produkt.


Ved (priser inklusive moms)

Björkved 30 cm, torr och kluven: 800 kr/stjälpt kubikmeter
Blandved 30 cm, torr och kluven: 600 kr/stjälpt kubikmeter
Blandved 40 cm, torr och kluven: 500 kr/stjälpt kubikmeter

Tjänster (priser exklusive moms)

Trädfällning 450 kr/tim
Skotning   750 kr/tim
Uppbearbetning med motorsåg 450 kr/tim
Vedhantering/Uppbearbetning av ved, med vedmaskin 650 kr/tim
Kapning och/eller klyvning med traktor 600 kr/tim
Snöröjning Offert
Sandning Offert
Lastmaskin 650 kr/tim
Siktröjning 450 kr/tim
Vägsladdning 650 kr/tim
Lantbruksentreprenad 600 kr/tim
Grävning 750 kr/tim
Reparationer 450 kr/tim
Maskinförare 350 kr/tim