Priser

BothmerFramkörning, transport och frakt enligt överenskommelse. För vidare information, gå in under respektive tjänst/produkt.


Ved (priser inklusive moms)

Björkved 30 cm, torr och finkluven: Fullbokat 1.500 kr/stjälpt kubikmeter
Blandved 30 cm, torr och finkluven: Fullbokat 1.000 kr/stjälpt kubikmeter
Blandved 40 cm, torr och kluven: Fullbokat 800 kr/stjälpt kubikmeter

Tjänster (priser exklusive moms)

Trädfällning 500 kr/tim
Skotning   800 kr/tim
Uppbearbetning med motorsåg 500 kr/tim
Vedhantering/Uppbearbetning av ved, med vedmaskin 800 kr/tim
Kapning och/eller klyvning med traktor 700 kr/tim
Snöröjning Offert
Sandning Offert
Lastmaskin 700 kr/tim
Siktröjning 500 kr/tim
Vägsladdning 700 kr/tim
Lantbruksentreprenad 650 kr/tim
Grävning 850 kr/tim
Reparationer 500 kr/tim
Maskinförare 450 kr/tim