Priser

BothmerFramkörning, transport och frakt enligt överenskommelse. För vidare information, gå in under respektive tjänst/produkt.


Ved (priser inklusive moms)

Björkved 30 cm, torr och finkluven: 1.650 kr/stjälpt kubikmeter
Blandved 30 cm, torr och finkluven: 1.150 kr/stjälpt kubikmeter
Blandved 40 cm, torr och kluven: 900 kr/stjälpt kubikmeter

Tjänster (priser exklusive moms)

Trädfällning 550 kr/tim
Skotning   850 kr/tim
Uppbearbetning med motorsåg 500 kr/tim
Vedhantering/Uppbearbetning av ved, med vedmaskin 900 kr/tim
Kapning och/eller klyvning med traktor 800 kr/tim
Snöröjning Offert
Sandning Offert
Lastmaskin 750 kr/tim
Siktröjning 550 kr/tim
Vägsladdning 750 kr/tim
Lantbruksentreprenad 700 kr/tim
Grävning 900 kr/tim
Reparationer 550 kr/tim
Maskinförare 450 kr/tim