Priser

BothmerFramkörning, transport och frakt enligt överenskommelse. För vidare information, gå in under respektive tjänst/produkt.


Ved (priser inklusive moms)

Björkved 30 cm, torr och kluven: Slut  Från 667 kr/stjälpt kubikmeter
Blandved 35 cm, torr och kluven: Slut  Från 533 kr/stjälpt kubikmeter
Blandved 40 cm, torr och kluven: Slut  Från 400 kr/stjälpt kubikmeter

Tjänster (priser exklusive moms)

Trädfällning 400 kr/tim
Skotning med griplastarvagn eller skotare   600/650 kr/tim
Uppbearbetning med motorsåg 400 kr/tim
Vedhantering/Uppbearbetning av ved, med vedmaskin 600 kr/tim
Kapning och/eller klyvning med traktor 550 kr/tim
Snöröjning 793 kr/tim
Sandning 793 kr/tim
Lastmaskin 600 kr/tim
Siktröjning 400 kr/tim
Vägsladdning 650 kr/tim
Lantbruksentreprenad 550 kr/tim
Grävning 650 kr/tim
Lastväxlare 650 kr/tim
Reparationer 400 kr/tim
Maskinförare 300 kr/tim