Blandved

Blandved picJag säljer även blandved som i huvudsak används i vedpannor och kaminer, men som också kan eldas i öppna spisar och kassetter. Veden är torkad utomhus och förvaras efter torkning inomhus.

För närvarande är priset 1.150:- inklusive moms per kubik torr, finkluven 30 cm blandved.

Vid behov så kan jag ordna rensorterad ved som till exempel ek eller alved.

Frakt kan ordnas beroende på avstånd. Pris enligt överenskommelse. Ni är även välkomna att komma och hämta Er ved, släpvagn finns att hyra. Jag hjälper naturligtvis till med lastningen.

Hantering

Blöt ved är dålig ved, oavsett trädslag. Värmevärdet sjunker drastiskt när fuktprocenten ökar. Dessutom avger blöt ved mer sot än torr ved.

Då den ved jag levererar är torr, rekomenderar jag att Ni har något torrt utrymme att lagra den i. Har Ni ej tillgång till ett sådant utrymme kan tex en EU-pall att trava veden på, med ett skärmtak över, vara ett alternativ.