Björkved

IMG_0050Jag säljer torr, kluven björkved. Färdig att elda, i värme och/eller mys syfte. Veden är torkad utomhus och förvaras efter torkning inomhus.

För närvarande är priset 1.650:- inklusive moms per kubik torr, kluven björkved.

Frakt kan ordnas beroende på avstånd. Pris enligt överenskommelse. Ni är även välkomna att komma och hämta Er ved, släpvagn finns att hyra. Jag hjälper naturligtvis till med lastningen.

Öppen spis

Den ved som lämpar sig bäst till eldning i en öppna spisar är björkved. Detta på grund av björkens höga värmevärde och att den brinner lugnt utan att sprätta. Även al lämpar sig till detta, men har ett lägre värmevärde.

Eldning i öppen spis är mest att klassa som myseldning, då den mesta värmen går ut genom skorstenen. De flesta öppna spisar har dock en gjutjärnsplatta ingjuten i den bakre väggen. Denna fungerar som värmemagasin och avger värme även då elden slocknat. Eldning i kassetter och kakelugnar är däremot väldigt ekonomiskt, då dessa har en mycket hög verkningsgrad.

Hantering

Blöt ved är dålig ved, oavsett trädslag. Värmevärdet sjunker drastiskt när fuktprocenten ökar. Dessutom avger blöt ved mer sot än torr ved.

Då den ved jag levererar är torr, rekomenderar jag att Ni har något torrt utrymme att lagra den i. Har Ni ej tillgång till ett sådant utrymme kan tex en EU-pall att trava veden på, med ett skärmtak över, vara ett alternativ.